Манай сургууль дараах ажлын байранд ажилтан шалгаруулж авна.

  1. Галч
  2. Селесарь
  3. Жолооч
  4. Математикийн багш
  5. Нярав

Тавигдах шаардлага:

а. ………………………….